Sdr. Havnekaj 10, DK-5300 Kerteminde​

Vi handler udelukkende med engros salg

Ål (anguilla anguilla)

Kendetegn:

Ålelarver er glasklare og pilebladsformede. Fra Sargassohavet føres de af Golfstrømmen til Europa på deres 2-årige færd. I kystfarvandene ud for Europa forvandles de til glasål, hvorefter de søger ind i fjorde, vandløb og søer.

Under opvæksten kaldes ålen for gulål på grund af den gullige bugside. Når ålen er mellem 6 og 16 år gammel, sker der en stor ændring med dens udseende.

aal

Hovedet bliver smallere, øjnene større, og farven ændres fra at være gul til at være sølvskinnende. Nu kaldes den en blankål. Om efteråret vandre blankålen tilbage til ynglepladserne i Sargassohavet. Ålen er en udemærket spisefisk med hvidt, fast kød. De store eksemplarer har ret fedt kød. I Danmark er røget og stegt ål nogle af vore nationalretter.

Levested:

Ål, der lever i brakvand, er overvejende hanål, mens ål i søer oftest er hunål. Fangsten af både gulål og blankål i Østersøen og Nordsøen er reduceret med 75% gennem de sidste 20 år. I Danmark er fangsterne dog "kun" halveret. Den farligste periode for ålen er i glasålstadiet, hvor den er sårbar, mens den vandre op i floderne. I Frankrig, Spanien og Marokko er glasål en delikatesse, der spises som snack efter en tur i frituregryden. Men heldigvis har man også fået øjnene op for at benytte glasålene til opdræt. Opdrætterre i Danmark har stor succes med ålen.

Føde:

Ålen jager kun om natten. Den lever af småfisk, rejer, frøer, krebsdyr og snegle.

Fangstperiode:

Gulålen fanges fra april til oktober og blankålen om efteråret inden den starter sin færd mod Sargassohavet.

Udnyttelse:

Fersk.

Tørret/Saltet.

Røget.

Dybfrossen. 

Send os en mail​

 
 
 
 
Nogle felter er ikke udfyldt korrekt

Kontrolrapport

​Ved Arbejdstilsynets kontrolbesøg den 13/11-13, fik vi den grønne smiley.

Nyheder

Firma

Albanigades Fisk og Vildt A/S

CVR: 17263897

Kontakt

Telefon: 66 11 39 23

E-mail: b2b@albanifisk.dk